Ålesund Friidrettsklubb

Om Ålesund Friidrettsklubb

Lagets formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former organisert gjennom Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Møre og Romsdal Idrettskrets. Laget er medlem av Møre og Romsdal Friidrettskrets. Laget hører hjemme i Ålesund kommune, og er medlem av Ålesund Idrettsråd. Laget skal følge NIFs og tilsluttende organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.


Vedtektene finner du her: Vedtekter ÅFIK


Organisasjonsnummer: 992 902 205


Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Norges Friidrettsforbund

Tilknyttet: Møre og Romsdal Friidrettskrets og Ålesund Idrettsråd

Rekrutter (8-9 år)

Mer informasjon kommer snart....

Jente og guttegruppen (10-13 år)

Mer informasjon kommer snart....

Ungdomsgruppen (14+)

Mer informasjon kommer snart....


Ålesund Friidrettsklubb


Ålesund Friidrettsklubb ble stiftet  i 1903 og er en klubb for alle i Ålesundregionen som vil drive med friidrett.


Organisasjonsnr.: 992 902 205

Copyright © All rights reserved.